Şcoala naţională de grefieri
Şcoala naţională de grefieri
SNG redeclanșează procedura de selecție pentru ocuparea unor posturi de personal de instruire pentru formarea inițială. Termen limită de înscriere - 9 iulie 2019. Detalii la: Activități - Recrutare și formare formatori            Anunț privind rezultatele procedurii de selecție pentru seminarul internațional de Engleză Juridică, Zagreb, Croația, 21-24 octombrie 2019. Detalii: secțiunea Programe internaționale – Proiecte cofinanțate prin Programul Justiție al Uniunii Europene            Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 97 din 04.06.2019 a fost modificat și completat Statutul personalului de instruire al SNG. Pentru detalii accesați secțiunea Activități - Recrutare ți formare formatori - Documentație            Invitație de participare la procedura de selecție pentru seminarul internațional de Engleză Juridică, Zagreb, Croația, 21-24 octombrie 2019. Pentru detalii, consultați secțiunea Programe internaționale – Proiecte cofinanțate prin Programul Justiție al Uniunii Europene            Prin Hotărârea nr. 115 din 2.02.2017, Plenul CSM a aprobat cele 3 ghiduri practice redactate în domeniul managementului activității grefierului. Pentru detalii accesați secțiunea Proiecte internationale-Mecanismul Financiar Norvegian            
 


Program finanţat
de Uniunea Europeană
 
 
În serviciul justiţiei!