Şcoala naţională de grefieri
Şcoala naţională de grefieri
Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 97 din 04.06.2019 a fost modificat și completat Statutul personalului de instruire al SNG. Pentru detalii accesați secțiunea Activități - Recrutare ți formare formatori - Documentație            Viitorii cursanți ai SNG sunt invitați la deschiderea anului școlar, în data de 18.06.2019, la Tribunalul București, Sala de festivități, et. 4. Rugăm prezența cu un act de identitate. Pentru detalii, vezi secțiunea Anunțuri.            Invitație de participare la procedura de selecție pentru seminarul internațional de Engleză Juridică, Zagreb, Croația, 21-24 octombrie 2019. Pentru detalii, consultați secțiunea Programe internaționale – Proiecte cofinanțate prin Programul Justiție al Uniunii Europene            SNG redeclanșează procedura de selecție pentru ocuparea unor posturi de personal de instruire pentru formarea continuă. Termen limită de înscriere - 10 iunie 2019. Detalii la: Activități-Recrutare și formare formatori.            Prin Hotărârea nr. 115 din 2.02.2017, Plenul CSM a aprobat cele 3 ghiduri practice redactate în domeniul managementului activității grefierului. Pentru detalii accesați secțiunea Proiecte internationale-Mecanismul Financiar Norvegian            
 


Program finanţat
de Uniunea Europeană
 
 
În serviciul justiţiei!