Şcoala naţională de grefieri
Şcoala naţională de grefieri
SNG redeclanșează procedura de selecție pentru ocuparea unui post de personal de instruire pentru formarea inițială. Termen limită de înscriere - 16.09.2019. Detalii la: Activități-Recrutare și formare formatori            Anunț privind selecția a 7 experți specializați în domeniile managementului activității grefierului de ședință la început de carieră și managementului activității grefierului după ședința de judecată – tehnici/standarde comune pentru redactarea încheierilor și a hotărârilor judecătorești, în cadrul proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (data publicării: 31 iulie 2019).             SNG redeclanșează procedura de selecție pentru ocuparea unor posturi de personal de instruire pentru formarea inițială. Termen limită de înscriere - 9 iulie 2019. Detalii la: Activități - Recrutare și formare formatori            Anunț privind rezultatele procedurii de selecție pentru seminarul internațional de Engleză Juridică, Zagreb, Croația, 21-24 octombrie 2019. Detalii: secțiunea Programe internaționale – Proiecte cofinanțate prin Programul Justiție al Uniunii Europene            Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 97 din 04.06.2019 a fost modificat și completat Statutul personalului de instruire al SNG. Pentru detalii accesați secțiunea Activități - Recrutare ți formare formatori - Documentație            
 


Program finanţat
de Uniunea Europeană
 
 
În serviciul justiţiei!