logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

Misiune

Scoala Nationala de Grefieri realizeaza atât pregatirea profesionala initială a viitorilor grefieri, cât şi pregătirea profesională continuă (perfecţionarea grefierilor şi a celorlalte categorii de personal auxiliar de specialitate care funcţionează în instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea), având următoarele obiective:

  1. formarea si dezvoltarea motivatiilor si a atitudinilor (intelectuale, psiho-sociale, axiologice) necesare exercitării profesiei de grefier;
  2. însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, astfel cum acestea sunt reglementate în legislaţia actuală, dar şi în perspectiva evoluţiei acestei profesii.

Istoric

Înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr.423/1999 privind Înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, modificată prin H.G.R. nr.985/2000, Şcoala Naţională de Grefieri este reglementată prin dispoziţiile capitolului III din Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

Şcoala Naţională de Grefieri este o instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea iniţială a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lânga acestea, precum şi formarea continuă a acestora, în condiţiile legii. Şcoala Naţională de Grefieri este este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în conditiile legii. Şcoala Naţională de Grefieri nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi nu este supusă dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditatea instituţiilor de învăţământ şi recunoaşterea diplomelor.

Şcoala Naţională de Grefieri este condusă de un Consiliu de conducere care este format din 9 membri, astfel:

  • un judecător şi un procuror desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii;
  • 2 reprezentanţi aleşi din cadrul personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri;
  • un reprezentant al Direcţiei resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
  • directorul Institutului Naţional al Magistraturii;
  • 2 reprezentanţi ai cursanţilor, unul dintre cursanţii cu studii juridice superioare şi unul dintre cursanţii cu studii medii, aleşi pe durata cursurilor; în situația în care nu există cursanți cu studii medii, cei 2 reprezentanți ai cursanților sunt aleși din rândul cursanților cu studii superioare juridice;
  • directorul Şcolii Naţionale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere şi prezidează şedinţele acestuia.

Conducerea curentă a Şcolii Naţionale de Grefieri este asigurată de director, doi directori adjuncţi şi un director economic.

Strategia Școlii Naționale de Grefieri 2017 – 2020

Sari la conținut