logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

Departamentul relații internaționale

Activitate DRI

Prin intermediul Departamentului relații internaționale, Şcoala Națională de Grefieri implementează programe cu finanţare externă şi dezvoltă relaţii de cooperare cu  parteneri externi, precum şcoli sau instituţii de formare a personalului auxiliar de specialitate din justiţie,  instituţii şi organisme internaţionale, reprezentanţe diplomatice din România, în vederea întăririi  capacităţii instituţionale şi a îmbunătăţirii activităţii sale.

Potrivit art. 59 din Hotărârea nr. 183/2007, privind Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, atribuțiile Departamentului relații internaționale sunt următoarele: 

 • reprezintă instituția, în limita mandatului acordat de director, în relațiile cu partenerii externi;
 • identifică potențialii parteneri externi, precum și domeniile și modalitățile practice de cooperare bilaterală, în vederea extinderii relațiilor de cooperare cu aceștia;
 • identifică domeniile de intervenţie în care este necesară elaborarea de proiecte internaționale, precum şi sursele de finanţare externă;
 • elaborează documentația tehnică specifică proiectelor de cooperare bilaterală și a proiectelor cu finanțare externă, cu colaborarea departamentelor de specialitate și sub coordonarea directorului SNG;
 • participă la proceduri de licitații pentru selectarea contractorilor și evaluarea ofertelor în cadrul proiectelor cu finanțare externă;
 • asigură, coordonează și monitorizează activitățile de implementare a proiectelor de cooperare bilaterală, precum și a proiectelor cu finanțare externă, prin participări la reuniuni, ședințe cu partenerii străini și români, realizarea corespondenței și a traducerii documentelor aferente acestor proiecte;
 • ține evidența generală a repartizării şi utilizării bunurilor achiziționate în cadrul proiectelor cu  finanțare externă, conform destinației şi scopului prevăzute de program;  
 • întocmește situații, rapoarte şi baze de date aferente proiectelor de cooperare bilaterală şi  proiectelor  cu finanţare externă implementate în beneficiul Şcolii;  
 • exercită atribuţiile aferente misiunilor cu caracter temporar în străinătate. 

  De asemenea, formatorii din cadrul DRI sprijină realizarea activităților Școlii în ceea ce privește componentele de formare inițială și continuă, inclusiv prin realizarea unor materiale și desfășurarea activității didactice.
Sari la conținut