logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

FEPEAJU - Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare - Cod SIPOCA 1156, Cod MySMIS 152441

Seminare în domeniul unificării practicilor administrative și judiciare
Seminare în domeniul eticii profesionale și abilităților non-juridice
Participări
Tutoriale
Prezentări audio-video
Participanți unici

Școala Națională de Grefieri, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul FEPEAJU –  Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, cod MySMIS 152441.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Titlul proiectului: FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare

Beneficiar: Școala Națională de Grefieri

Obiectiv general: Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare în vederea dezvoltării unor practici administrative și judiciare unitare, precum și a unor comportamente etice corespunzătoare. 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale la nivelul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor prin dezvoltarea unor practici administrative și judiciare unitare și a unor conduite în acord cu normele eticii profesionale.        

Prin obiectivul general și obiectivul specific, proiectul și-a propus să contribuie la atingerea obiectivului specific 2.3. al Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Rezultate:

Prin implementarea acestui proiect Școala Națională de Grefieri a urmărit, la nivelul personalului auxiliar de specialitate din cadrul tuturor instanțelor și parchetelor, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale atât în domeniul unificării practicilor administrative și judiciare, prin organizarea a 154 de acțiuni de formare și elaborarea a 60 de materiale didactice audio-video, precum și în domeniul eticii profesionale și abilitaților non-juridice, prin organizarea a 30 de acțiuni de formare.

Prin organizarea celor 184 de acțiuni de formare a rezultat un număr total de 4512 participări, respectiv 3472 de participanți unici, pe de o parte, grefieri cu funcții de execuție (grefieri de ședință, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, grefieri registratori), iar pe de altă parte, grefieri cu funcții de conducere.

Totodată, cele 60 de materiale didactice audio-video  (45 de tutoriale și 15 prezentări audio-video) sunt disponibile pentru grefierii din cadrul tuturor instanțelor și parchetelor, prin accesarea contului de utilizator de pe platforma de eLearning a Școlii Naționale de Grefieri – http://formareonline.grefieri.ro/.

Data de începere: 23 decembrie 2021

Perioada de implementare: 24 de luni

Valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare): Bugetul total eligibil al proiectului a fost de 5.423.150,31 lei, defalcat după cum urmează:

– Fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European): 4.554.571,14 lei;

– Contribuție proprie de la bugetul de stat: 868.579,17 lei.

Data actualizării: 29.12.2023

POCA

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro Programul Operațional Capacitate Administrativă: www.poca.ro
Conținutul acestui site web nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web @ 2020-2024

Sari la conținut