logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

FEPEAJU - Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare - Cod SIPOCA 1156, Cod MySMIS 152441

Bine ați venit!

Școala Națională de Grefieri, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul FEPEAJU –  Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, cod MySMIS 152441.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Titlul proiectului: FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare

Beneficiar: Școala Națională de Grefieri

Obiectiv general: Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare în vederea dezvoltării unor practici administrative și judiciare unitare, precum și a unor comportamente etice corespunzătoare. 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale la nivelul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor prin dezvoltarea unor practici administrative și judiciare unitare și a unor conduite în acord cu normele eticii profesionale.        

Prin obiectivul general și obiectivul specific, proiectul își propune să contribuie la atingerea obiectivului specific 2.3. al Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Rezultate: Proiectul vizează formarea unui număr de aproximativ 1000 participanți unici din cadrul personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, grefieri care vor putea participa și la mai multe acțiuni de formare, înregistrând în total un număr de 4.440 de participări.

Prin implementarea acestui proiect, Școala Națională de Grefieri urmărește, la nivelul personalului auxiliar de specialitate din cadrul tuturor instanțelor și parchetelor, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale în domeniul unificării practicilor administrative și judiciare, prin organizarea a 154 de acțiuni de formare şi elaborarea a 60 de materiale didactice audio-video, și, totodată, a cunoștințelor și abilităților profesionale în domeniul eticii profesionale și abilităților non-juridice, prin organizarea a 30 de acțiuni de formare.

Data de începere: 23 decembrie 2021

Perioada de implementare: 24 de luni

Valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare): Bugetul total eligibil al proiectului este de 5.423.150,31 lei, defalcat după cum urmează:

– Fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European): 4.554.571,14 lei;

– Contribuție proprie de la bugetul de stat: 868.579,17 lei.

POCA

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro Programul Operațional Capacitate Administrativă: www.poca.ro
Conținutul acestui site web nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web @ 2020-2023

Sari la conținut