logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

Anunț privind achiziția de servicii pe bază de abonament pentru software (Suita de aplicaţii Adobe Creative Cloud, Canva Pro, Motion Array, Microsoft 365) în cadrul proiectului FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative şi judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, Cod MySMIS 152441, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Sari la conținut