logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative, cod SIPOCA 455, cod MySMIS 118716

Programul seminarelor de formare profesională continuă desfășurate în cadrul proiectului în anul 2021

Sari la conținut