logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

Anunț privind achiziția de materiale consumabile (hârtie și carton) în cadrul Programului achizițiilor aferent proiectului: Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Sari la conținut