Şcoala naţională de grefieri
Şcoala naţională de grefieri
SNG îi invită pe viitorii cursanți la deschiderea anului de formare iniţială, promoţia 2020-2021. Pentru detalii consultați secțiunea Anunțuri.            Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 97 din 04.06.2019 a fost modificat și completat Statutul personalului de instruire al SNG. Pentru detalii accesați secțiunea Activități - Recrutare ți formare formatori - Documentație            
concursuri >> alte concursuri SNG >> arhiva
 
 
 
home
Anunț - Școala Națională de Grefieri organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui număr de patru posturi de personal contractual (dată publicare: 06.01.2017)
Anunţ privind declanşarea procedurii de alegere a reprezentanţilor formatorilor în Consiliul de Conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri
Alegerea unui membru al consiliului de conducere al şcolii naţionale de grefieri
Anunt cu privire la declansarea procedurii de scoatere la concurs a unui post de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul departamentului de formare profesională continuă
Anunt cu privire la declansarea procedurii de scoatere la concurs a unor posturi de formator colaborator extern în cadrul Departamentului de Formare Iniţială
Anunt cu privire la scoaterea la concurs a unui post de personal de instruire propriu (cu norma intreaga) – grefier cu studii superioare juridice, in cadrul Departamentului de formare profesionala continua
Anuntul privind declansarea procedurii de alegere a reprezentantilor formatorilor in Consiliul de Conducere al SNG
Anunt cu privire la scoaterea la concurs a unui post de formator colaborator extern in cadrul formarii initiale, la disciplina Dactilografie - (publicat in data 12.09.2013)
Procedura de alegere a unui reprezentant al personalului de instruire in Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri
Anuntul cu privire la scoaterea la concurs a unui post de formator colaborator extern in cadrul formarii initiale, la disciplina Informatii Clasificate
Anunt cu privire la declanşarea procedurii de recrutare pentru noi formatori colaboratori externi în cadrul formării continue (publicat in data de 17.09.2013)
Anunt cu privire la scoaterea la concurs a unui post de personal de instruire propriu (cu norma intreaga) - grefier cu studii superioare juridice, in cadrul Departamentului de formare profesionala initiala
Anunt cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de formatori colaboratori externi in cadrul formarii initiale
Anunţ cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de formatori colaboratori externi în cadrul formării iniţiale, la disciplinele Procedură penală şi Cooperare judiciară în materie penală
Anunt cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea initiala si continua, pentru PARCHETE
Anunt cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de personal de instruire propriu si a unor posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea initiala si continua, pentru INSTANTE
Anunt cu privire la reluarea procedurii de selectie pentru ocuparea a doua posturi de personal de instruire propriu in cadrul Departamentului de formare profesionala
Anunţ cu privire la reluarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu - judecător, pentru disciplina Procedură penală, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă
Anunț cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de personal de instruire propriu în cadrul Școlii Naționale de Grefieri (DATA PUBLICĂRII 04.02.2015)
Anunț cu privire la scoaterea la concurs a unui post de personal de instruire propriu și a unor posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea continuă
Anunt cu privire la scoaterea la concurs a unui post de personal de instruire propriu (cu norma intreaga) - grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor, pentru Departamentul de formare profesionala initiala
Anunț cu privire la reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu - procuror în cadrul Departamentului de formare profesională continuă
Anunț privind declanșarea procedurii de alegere a unui reprezentant al personalului de instruire în consiliul de conducere al Școlii Naționale de Grefieri
Anunț cu privire la reluarea procedurii de recrutare pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu pentru formarea inițială
Anunț cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de personal de instruire propriu și a unor posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea continuă
Anunț privind scoaterea la concurs a două posturi de personal de instruire propriu în cadrul Școlii Naționale de Grefieri, Departamentul de formare profesională continuă (data publicării: 12.02.2016)
Anunț cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea inițială (data publicării 17.03.2016)
Anunț cu privire la reluarea procedurii de recrutare pentru ocuparea unor posturi de formator colaborator extern pentru formare inițială (data publicării: 06.05.2016)
Anunț cu privire la scoaterea la concurs a unui post de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) - judecător sau procuror, în cadrul Departamentului Relații internaționale
Anunț cu privire la scoaterea la concurs a trei posturi de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul Școlii Naționale de Grefieri
Anunț cu privire la reluarea procedurii de recrutare pentru ocuparea a două posturi de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul Școlii Naționale de Grefieri
Anunț cu privire la reluarea procedurii de recrutare pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) - judecător, la disciplina Procedură penală
Anunț privind declanșarea procedurii de alegere a unui reprezentant al personalului de instruire în consiliul de conducere al Școlii Naționale de Grefieri (data publicării: 06.01.2017)
Anunț cu privire la reluarea procedurii de recrutare pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu (data publicării: 22.12.2016)
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director – Departamentul economico – financiar si administrativ din cadrul Scolii Nationale de Grefieri
Anunț privind declanșarea procedurii de ocupare a funcției de director adjunct al Școlii Naționale de Grefieri, responsabil cu formarea inițială (dată publicare: 03 februarie 2016)
Anunţ privind declanşarea procedurii de ocupare a funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea continuă (data publicare: 24 septembrie 2015)
Anunţ cu privire la reluarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu - judecător, pentru disciplina Procedură penală, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă
Anunţ privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad imediat superior a unui număr de 4 funcţionari publici de execuţie (Data publicării: 3.11.2014)
Anunţ cu privire la reluarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu - judecător, pentru disciplina Procedură penală, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă
ANUNŢ privind declanşarea procedurii de numire a unui judecător în calitate de membru al consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri (DATA PUBLICĂRII 22.10.2014)
Anunţ cu privire la reluarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu - judecător, pentru disciplina Procedură penală, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă
Anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru functia publica de consilier specializarea informatica din cadrul Scolii Naţonale de Grefieri
Anunt privind declansarea procedurii de numire a unui procuror in calitate de membru al consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri
Anunt privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru un functionar public de executie
Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional de muncitor calificat I - fochist ( publicat : 22 noiembrie 2013)
Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional de bibliotecar grad IA ( publicat : 19 noiembrie 2013)
ANUNT privind RECTIFICAREA anuntului de organizare a concursului/examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru un functionar public de executie din cadrul Scolii Nationale de Grefieri (data publicarii: 05.08.2013 / ora 16:50)
Anunt privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru un functionar public de executie. (data publicarii: 26.07.2013 / ora 9:45)
Anunt privind declansarea procedurii de ocupare a functiei de director adjunct al Scolii Nationale de Grefieri responsabil cu formarea profesionala initiala
Anunţ privind declanşarea procedurii de ocupare a funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri
Anunţ privind declanşarea procedurii de ocupare a funcţiei de director al Şcolii Naţionale de Grefieri
Anunt cu privire la reluarea procedurii de scoatere la concurs a unor posturi de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul departamentului de formare profesională continuă
Anunt cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul departamentului de formare profesională continuă
Anunţ cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de formator colaborator în cadrul Departamentului de formare iniţiala a SNG
Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea continuă şi declanşarea procedurii de ocupare a acestei funcţii
Concurs pentru ocuparea postului de expert grad principal treapta 3 (20 septembrie 2010)
Anunţ privind declanşarea procedurii de numire a unui judecator ca membru în Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri.
Tematica de concurs 8 septembrie 2010 pentru proba practica
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii superioare juridice din instanțele judecătorești
Concurs pentru ocuparea unui post de expert grad principal treapta 3
Anunţ cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de formator colaborator în cadrul Departamentului de formare iniţiala a SNG
Anunţ privind declanşarea procedurii de ocupare a funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea iniţială (data publicării: 9 februarie 2010)
Anunţ privind declanşarea procedurii de numire a unui procuror ca membru în Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri
Anunţ cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de formator în cadrul Departamentului Formare Iniţială a SNG
Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii Naţionale de Grefieri, vacantă incepând cu data de 2 iulie 2009 pentru un mandat de 3 ani
Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante
Se suspendă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de şofer din cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, din data de 5-7 ianuarie 2009
Anunţ privind declanşarea procedurii de numire a unui judecător ca membru în Consiliul de Conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri
Concurs pentru ocuparea unui post de formator - îndrumator de practică din cadrul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti
Concurs pentru ocuparea unui post de şofer
Anunţ cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de formator în cadrul formării profesionale continue
Anunţ cu privire la scoaterea la concurs a unor posturi de formator în cadrul formării iniţiale
Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea continuă şi declanşarea procedurii de ocupare a acestei funcţii
Concurs pentru selecţia de formatori colaboratori pentru activitatea de formare continuă
Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat III - fochist
Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de expert principal (informatician)
Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de referent superior pentru domeniul salarizării
Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de director executiv
Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de director adjunct, responsabil cu desfăşurarea activităţilor de formare iniţială
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Centrul de Perfecţionare de la Bârlad
Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal auxiliar
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent superior
Concurs pentru ocuparea unui posturi vacante de secretară IA, referent IA şi bibliotecar IA
Concurs de ocupare a unor posturi vacante la Şcoala Naţională de Grefieri
Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: bibliotecar I, muncitor calificat III - fochist
Concurs pentru ocuparea prin detaşare a unui număr de 10 posturi de formatori
Concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar I
Concurs pentru ocuparea postului vacant de expert I - personal de instruire fără specialitate juridică
Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat III - fochist
Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de formator - formare continuă
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de formator (îndrumător de practică) - formare iniţială
Concurs pentru selecţia de formatori colaboratori pentru activitatea continuă
Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat III - fochist
Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de formator - formare iniţială
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de şofer
În serviciul justiţiei!